Skip to content

Referanser

Relevant Regnskap er svært dyktige og har skapt betydelig merverdi for oss som selskap. Med deres kompetanse har vi en samarbeidspartner som vi med stor tillit kan hente nyttige råd og rettledninger av. Selskapet har en personlig tilnærming til kunden og jobber proaktivt mht. elementære frister og generell drift.

Filip Nasr
Partner
Front Innovation

Etter å ha drevet filmproduksjonsselskap i 23 år var det en stor lettelse å gå fra et stort regnskapsfirma til et mindre regnskapsfirma som gir oss betydelige forbedringer i vår hektiske hverdag. Vi opplever en stor tilgjengelighet med raske tilbakemeldinger på forespørsler og hjelp. Nå er regnskapsføreren vår også revisorutdannet og proaktiv ift. rådgivning for skatt, avgifter og generell drift. Det er betryggende å ha en sparringspartner som utfordrer det etablerte med gode løsninger.

Bjørn Eivind Aarskog
Produsent og regissør
Filmhimmelen AS

I Relevant Regnskap har vi fått en samarbeidspartner som bryr seg om vår virksomhet og er opptatt av å fasilitere våre vekstambisjoner. Det rådgivende aspektet står sterkt, der de på eget initiativ kommer til oss med forbedringsforslag og konstruktive tilnærminger til ulike problemstillinger. Jeg vil fremheve den gode dialogen Relevant har med alle ledd i organisasjonen vår.

Cato Vevatne
CEO / Grunder
KVS Technologies

Etter å ha byttet til Relevant Regnskap har vi fått en helt annen tilnærming til eget regnskap. Nå har vi ved bruk av Tripletex, utarbeidet enkle rutiner på hvordan vi effektivt kan føre det daglige regnskapet, hvor Relevant Regnskap proaktivt følger oss opp – alt til bedriftens beste. Nå har vi et regnskapsbyrå som er 100% tilstede, er interessert i vår virksomhet og stiller de gode spørsmålene.

Vegard Årsvold
Daglig leder
Solastranden Gård

Jeg har de beste skussmål å gi til gjengen i Relevant Regnskap. Vi har fått en samarbeids- og sparringpartner på økonomi og regnskap som er tilgjengelig til alle tider. De har en bred erfaring og kompetanse innen ulike skatte- avgifts og regnskapsmessige problemstillinger som vi støter på i vår virksomhet og investeringsportefølje.

Leif Andre Skare
CEO
Peritus Advisors / styreverv i en rekke tech- og startup selskap

Jeg er veldig fornøyd med å ha byttet regnskapsfører til Relevant Regnskap hvor jeg får personlig oppfølging og en sparringpartner som er genuint opptatt av min virksomhet og mine problemstillinger.

Erling Kleppa
Investor / CTO
Jasa Holding