Skip to content

Regnskapsføring og rådgivning trenger ikke være gammeldags.
Vi er gode på skybaserte løsninger og enda bedre i faget vårt.

Regnskapsføring og rådgivning med personlig engasjement og tilnærming til våre kunder.

Tjenester

Regnskap og lønn

Av oss får du regnskapsfører- og lønnsoppdrag på skybasert regnskapssystem av høy kvalitet. Dette inkluderer løpende bokføring, bankremittering, fakturering, lønnskjøring, prosjekthåndtering, rapportering mv.

Rådgivning

Vi leverer et bredt spekter av rådgivningstjenester; herunder skatte- og avgiftsrådgivning, bistand ved stiftelser, emisjoner, fusjoner og fisjoner, omdanninger, valg av selskapsstruktur, aksjonæravtaler mv.

Konsulent

Vi bistår din virksomhet med ulike prosjekter innen etablering av interne rutiner og prosesser, intern- og eksternrapportering, analyser, bistand til budsjetterings, forecastingsmodeller, likviditetsstyring, verdivurderinger, styrerapportering mv.

Priser

Vi forutsetter høy grad av forutsigbarhet rundt våre honorarer. For typiske regnskaps- og lønnsoppdrag tilbyr vi gjerne fastpris for forhåndsavtalt mandat, for å sikre slik forutsigbarhet. Dette kan vi også tilby for andre nærmere definerte oppdrag. For andre oppdrag tilbyr vi en prismodell basert på utførte arbeidstimer og avregner disse i tett dialog og enighet med våre kunder.

Om Oss

Vi i Relevant Regnskap er først og fremst opptatt av én ting: at du skal få de beste regnskaps- og rådgivningstjenestene. Vi bruker skybaserte løsninger, som gir oss et grunnlag for å danne gode og effektive løsninger og vi setter personlig engasjement og tilnærming til våre kunder høyt på agendaen.

Som din regnskapsfører ønsker vi kontinuerlig å identifisere forbedringsområder i virksomheten, og vi tar gjerne initiativ til en kopp kaffe hvor vi ser på mulighetene som kan være av betydning for deg og din bedrift.

Relevant Regnskap ble etablert av Roald Vatne i 2018 og har siden den gang ekspandert med 17 kloke hoder. Til sammen har vi spisskompetansen og bredden i faget som gjør at du kan være trygg på at du får det beste resultatet.

Ansatte

Kontakt

Stavanger

Verksgata 24, 4013 Stavanger

Kristiansand

Vestre Strandgate 23, 4611 Kristiansand

Stavanger Kontor / HQ
Verksgata 24,
4013 Stavanger
Kristiansand Kontor
Vestre Strandgate 23,
4611 Kristiansand